Badanie wzroku prawo jazdy

Serdecznie zapraszamy do salonu optycznego 9-tka, zlokalizowanego w Bartoszycach, gdzie oferujemy Państwu profesjonalne badania optometryczne oraz wystawiamy zaświadczenie o stanie wzroku. Są one  kluczowe dla uzyskania zaświadczenia lekarskiego wymaganego przy staraniu się o prawo jazdy. W 9-tce dokładamy wszelkich starań, aby proces badań był jak najmniej uciążliwy, a czas oczekiwania na wyniki – jak najkrótszy.

W naszym salonie optycznym 9-tka w Bartoszycach wykonujemy badania optometryczne oraz wydajemy zaświadczenie o stanie wzroku, które jest niezbędne dla lekarza medycyny pracy do zaświadczenia na prawo jazdy.

Takie badania w naszym salonie charakteryzują się krótkim czasem oczekiwania.

Badanie wzroku w kontekście uzyskania prawa jazdy jest procedurą mającą na celu sprawdzenie, czy kandydat na kierowcę posiada odpowiednią zdolność widzenia, która jest istotna dla bezpiecznej jazdy. Badanie to ma na celu upewnić się, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy ma zdolność do prawidłowej oceny sytuacji na drodze, czytania znaków drogowych oraz reagowania na różne warunki atmosferyczne i oświetleniowe. Najistotniejsze elementy badania wzroku na prawo jazdy obejmują:

 1. szczegółowy wywiad (przebyte choroby, urazy i operacje oczu, noszenie okularów bądź soczewek kontaktowych) oraz
 2. badania mające na celu określenie:
  a) ostrości wzroku bez korekcji okularowej,
  b) ostrości wzroku z korekcją (należy podać wartość szkieł korygujących i wadę wzroku),
  c) obuocznej ostrości wzroku po korekcji (zob. Badanie ostrości wzroku do dali),
  d) pola widzenia (zob. Badanie pola widzenia),
  e) rozpoznawania barw (zob. Badanie widzenia barwnego),
  f) widzenia obuocznego,
  g) widzenia zmierzchowego,
  h) wrażliwości na olśnienie.

Zaleca się, aby osoby w każdym wieku regularnie poddawały się badaniom oczu , a badanie dna oka jest często przeprowadzane jako część tych kontroli, szczególnie u osób powyżej 40. roku życia lub u tych z istniejącymi problemami zdrowotnymi.

15 kwietnia 2011 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 88, poz. 503). Precyzyjnie reguluje ono kryteria okulistyczne wymagane od kierowców i kandydatów na kierowców.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2011r. zmieniło dotychczas obowiązujące z dnia 7 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 15). Zmiany dotyczą następujących parametrów okulistycznych:

 1. pole widzenia,
 2. korekcja,
 3. widzenie obuoczne,
 4. widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie.

Znaczne zmiany dotyczą widzenia obuocznego (tylko dla kategorii B, B1, T, B+E). Dotychczas w przypadku stwierdzenia jednooczności można było orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod warunkiem, że:

 • ostrość wzroku oka lepiej widzącego wynosiła nie mniej niż 0,8 bez korekcji,
 • od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany ukończył 20 lat, ale należało określić termin ponownego badania lekarskiego.
 • Konieczne było określenie daty ponownego przeprowadzenia badania lekarskiego.

Dzięki tym danym pacjent ma pełne zrozumienie stanu zdrowia swoich oczu i może podejmować świadome decyzje dotyczące dalszej opieki i profilaktyki. Cały proces badania stanowi kompleksowe podejście do diagnozy i oceny zdrowia oczu, opierając się na zaawansowanej technologii oraz ekspertyzie lekarza okulisty.

Obecnie brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B, B1, B+E i T stwierdzamy, jeśli:

 • ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,6 z korekcją dopuszczalną do +/-8,0 D,
 • pole widzenia oka widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół,
 • od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany ukończył 20 lat.

Niewielkie różnice zaszły w badaniu widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, które obecnie jest obligatoryjne dodatkowo po laserowej korekcji wzroku i u osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych.

Jak widać, obecne kryteria okulistyczne dotyczące sposobu oceny stanu narządu wzroku w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami są ogólnie bardziej liberalne niż dotychczas. Trzeba jednak pamiętać, że pojawiły się również nowe zapisy, które powinny być bezwzględnie przestrzegane. W dokumencie prawa jazdy określona musi być data wydania uprawnienia, data ważności uprawnienia (jeżeli jest ono terminowe) oraz ewentualne ograniczenia.

Stosowne kody ograniczeń związane z narządem wzroku przedstawiają się następująco:
01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku,
01.01 – okulary,
01.02 – soczewki kontaktowe,
01.03 – szkła ochronne,
01.04 – szkło matowe,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

Dla pacjenta z wadą wzroku najbardziej uniwersalny jest kod 01.06, gdyż ma wtedy możliwość stosowania naprzemiennie okularów lub soczewek kontaktowych podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

– KONTAKT

Umów się na wizytę

Hero Form